Sürdürülebilirlik Stratejisi

Home / Sürdürülebilirlik Stratejisi

Sürdürülebilirlik Stratejisi

Bora Kalıp Elemanları, kurulduğu ilk günden bu yana, nihai hedefe odaklanmış bir şirket olmuştur. Bugün ise amaç olarak sürdürülebilir yaşamı yaygınlaştırmayı da temel olarak almaya başlamıştır. Burada hem paydaşlar, hem çalışanlar hem de iş ortaklarımız için iyi şartlar ile yaşanabilir ve geliştirilebilir bir ortam meydana getirilmesi anlamına gelmektedir:

  • Üretmiş olduğumuz ürünlerde kaliteyi bırakmadan
  • Sürdürülebilir bir biçimde tedariki sağlanmış ve dünyadaki doğal kaynaklar korunarak üretilmiş olan ürünler oluşturarak
  • Dünyadaki nerede olursa olsun birlikte çalışılan insanlar ve toplulukların haklarına saygı duymak.

Tablo: Sürdürülebilirlik Stratejimiz

Sürdürülebilirlik günümüzde firmaların hayat döngülerinde nihai gayelerinden birisi haline getirmiş olan markalar, başarıya ulaşabilmek adına ana etmenlerden birini meydana getirmektedir. Her geçen yıl büyümekte olan sürdürülebilir olan ürünler iş ortaklarımız ile birlikte büyüme desteklenmektedir. Bora Kalıp Elemanları markalara ve ürün geliştirme sürecine bakıldığında birçok inovasyon fırsatının açık olduğunu belirtmekte ve kar amacı bulunmayan kuruluşlar da dâhil farklı birçok ortak ile işbirliği yaparak kendi firma bünyesinde olmayan becerilere, ağlara ulaşılabileceği belirtilmektedir. Değer zinciri boyunca ekonomik, çevresel ve toplumsal performans açısından genişletebilmek temel bir hedeftir. Bora Kalıp Elemanları olarak dev bir değişim oluşturabilmek için işbirlikleri oluşturabilmenin gerekli olduğunun farkındayız.

 Bora Kalıp Elemanları olarak sürdürülebilir  iş yapabilmenin olanaklı olduğu ve bununla beraber bunu sunabilen markalar müşteri ve iş ortakları nazarında daha iyi bir ortam oluşabileceğinin bilincinde hareket etmektedir.

Anahtar Kelimeler: #Borakalip #Borakalipelemanları #Sürdürülebilirlik #Strateji #inovasyon

Comments are closed.