Gelişim Süreci

Home / Gelişim Süreci

Gelişim Süreci

Bora Kalıp Elemanları olarak faaliyet göstermiş olduğumuz sektör ve müşterilerimizle sürekli yakın temas halinde bulunmamız gelişim sürecimizin ana etmenlerinden biri olarak görüyoruz. Burada ürünlerimizin fayda sağlaması ve pozitif bir etki yaratması müşterilerimizin işlerini kolaylaştırmasını önemsiyoruz.

Bu bağlamda değişim, dönüşüm ve gelişme kavramlarına bakıldığında üretim konusunun temel etmenlerinden olan Kaizen felsefesi Japonlarında başarılı olmalarında önemli bir etmene sahiptir. Kaizen felsefesini Bora Kalıp Elemanları olarak Gelişim sürecimizde sadece üretimde değil şirketimizin her bir biriminde uygulamaya çalışıyoruz. Bu yaklaşımla küçük ve sürekli olarak ilerleyebilmek bizim açımızdan başarıda önem arz etmektedir.

Gelişim Süreci

Gelişim sürecinde kaliteyi ön plana yönetim yaklaşımımızla beraber Planlayıp uygulayıp kontrol etmek ve yerinde görerek önlem almak temel çalışma prensiplerimiz arasında yer almaktadır. PUKO döngüsü adı da verilen ilke etrafında sistemi bir şekilde uygulama gerçekleştirerek eyleme geçmekteyiz.

Gelişim sürecimizde bunun dışında bir diğer önem verdiğimiz unsur ise standardizasyon olup Bora Kalıp Elemanları olarak standardizasyon tüm süreçlerde başarılı olmamızı sağlayan kritik bir eylemdir.

Anahtar Kelimeler: #Borakalıp #Gelişim #Süreç #Kaizen #PUKÖ #Standardizasyon #Gelişimsüreci

Comments are closed.